SD Islam Darul Huda Semarang
SHARE :

Tag "ETIKA GURU DAN MURID"

ETIKA GURU DAN MURID

ETIKA GURU DAN MURID

Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Etika Guru dan Murid, sebagaimana telah kita ketahui bahwa etika merupakan aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Di dalam kitab Ihya’ ‘Ulȗmȋddin karya Hujjah al-Islam Imam Al-Ghazali dijelaskan. Etika dan tugas murid sangat banyak, tetapi dapat diringkas...