SD Islam Darul Huda Semarang
SHARE :

Ilmu

Memberikan ilmu pengetahuan terbaik kepada anak didik

Iman

Memberikan bekal agama yang kuat untuk anak didik

Amal

Memberikan kesadaran beramal yang tinggi kepada anak didik
Sosial

Sosial

Memberikan ruang yang luas untuk anak didik berinteraksi