SD Islam Darul Huda Semarang
SHARE :

Masjid Tempat Ibadah Paling Nyaman untuk Umat Islam

28
04/2021
Kategori : Berita / islam
Komentar : 0 komentar
Author : admin


Masjid Tempat Ibadah Paling Nyaman untuk Umat Islam

Bulan yang penuh keberkahan kini telah tiba. Umat Islam bersiap untuk menyambut kembali bulan yang penuh dengan keberkahan atau sering dikenal dengan bulan Ramadhan. Bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang menjadikan kesempatan bagi segenap umat muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan lebih meningkatkan ketaqwaan, karena terdapat banyak manfaat yang akan diperoleh oleh segenap umat muslim dalam menjalankan rangkaian kegiatan bulan Ramadhan. Tentu pada bulan Ramadhan ini umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan niat ikhlas dan mengharapkan ampunan kepada Allah SWT.

Hadirnya bulan Ramadhan dapat dijadikan ajang bagi umat muslim untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki jiwa yang suci serta mampu menabung pahala selama menjalankan beragam aktivitas ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam. Masjid artinya tempat sujud, sebutan lain yang berkaitan dengan masjid di Indonesia adalah musala, langgar atau surau. Istilah tersebut diperuntukkan bagi bangunan menyerupai masjid yang tidak digunakan untuk salat Jumat, iktikaf, dan umumnya berukuran kecil. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim.

Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yaitu Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al-Qur’an sering dilaksanakan di Masjid.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta (tetap) menegakkan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. – (Q.S At-Taubah: 18)

Menurut ayat diatas keadaan masjid mencerminkan keadaan umat Islam. Makmur dan sepinya masjid bergantung kepada jama‟ahnya. Apabila mereka rajin beribadah ke masjid maka makmurlah tempat ibadah itu, tetapi apabila mereka enggan atau malas ke masjid maka sepi pulalah masjid tersebut. Memang logis apabila keadaan umat Islam diukur dengan keadaan masjid yang berada di daerahnya.

Makmur menunjukkan kemajuan umat di sekitarnya, sedangkan masjid yang sepi menunjukkan kualitas iman dan rasa tanggung jawab umat disekitarnya sudah menipis. Dengan adanya umat Islam disekitarnya, masjid perlu mengaktualisasikan perannya dalam mengkordinir mereka, baik untuk sholat berjama’ah maupun aktivitas lainnya dalam rangka menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Pada masa kini, ada fungsi masjid yang tidak menunjukkan kemakmuran. Hal ini dikarenakan pada masa sekarang banyak orang membangun masjid tidak didasari atas dasar taqwa melainkan masjid dibangun hanya sebagai pelengkap dan jika dilihat dari fungsi aslinya masjid adalah tempat untuk bersujud kepada Allah SWT, serta memberi manfaat bagi jama’ah dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut untuk memotivasi masyarakat agar mau melaksanakan sholat berjama’ah di masjid khususnya bagi warga sekitar perlu dibentuk wadah untuk orang-orang yang mampu menggerakkan fungsi masjid seperti takmir masjid. Keberadaannya adalah untuk memakmurkan masjid terutama dalam mengelola kegiatan dakwah Islamiyah sehingga masjid menjadi besik umat Islam yang kokoh. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan keseriusan dari para takmir masjid dalam merancang sejumlah untuk dilaksanakan takmir masjid dan jama’ahnya.

 

Oleh : Siti Rochmah, S. Pd.

Berita LainnyaTinggalkan Komentar